پاور پوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط

پاور پوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاور پوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مهمترین مهارت یك مدیر
توانایی در سازگاری و رفتار با مردم است

مدیریت‌ رفتارسازمانی‌ در هزاره‌ جدید

1 - افراد سركش‌

2 - تجربه‌ مدیریت‌

3 - ترس‌ مفید

4 - قانون‌ طلایی‌


مدیریت موفیقیت

۱) همگــام بودن با تکنولــوژی

۲) مدیـــریت اطلاعات

۳‌) تعــادل احساســات

۴)‌ مدیــریت ارتباطات بــر ارتباطات

۵) توانایـــی سازگــار شدن با محیط

۶) مدیـــریت منابع

۷) اخلاق خـــوب

۸) تنــوع

۹) هدایت نه مدیـــریت

۱۰) رویای شغلــی

مدیریت ارتباط

تعریف CRM

ویژگی‌های کاربردی CRM

انواع فناوری CRM

● مراحل اجرای CRM