تدریس معلمان دوره ی ابتدایی

شیوه نامه جشنواره دانش و مهارت درتدریس معلمان دوره ی ابتدایی,مقدمه وضرورت طرح ,اهداف,كلیات ونحوه ی اجرا ,(جدول مناطق و نواحی جهت ارائه به اداره كل),شیوه ی محاسبه در مرحله استانی,6 منابع واطلاعات لازم جهت استفاده ی همکاران در آزمون علمی به شرح زیر اعلام می گردد ,21 – برنامه زمان بندی اجرای جشنواره به شرح جدول زیر می باشد ,ملاک های ارزیاب

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تدریس معلمان دوره ی ابتدایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

شیوه نامه جشنواره دانش و مهارت در

مقدمه وضرورت طرح :

امروزه شاهد آن هستیم كه روند رو به رشد دانش بشری با شعار (توسعه زیر بنای علمی وفرهنگی در بستری از نوآوری ) بی وقفه به پیش می رود وانبوه شیوه های متنوع فعال ودانش آموز محور جایگزین چارچوب نظام آموزشی گذشته والگوهای سنتی شده است. در این راستاشناخت انواع روشهای نوین تدریس وتوانایی كاربرد آنها در كلاس درس بعد مهمی از صلاحیت های معلمی را تشكیل می دهد،لذا برگزاری جشنواره دانش و مهارت در تدیس معلمان جهت استفاده از تجارب وتبادل اندیشه در بین معلمان بیش از پیش احساس می شود .

اهداف:

-تبادل تجارب مفید آموزشی وتغییر در دیدگاه آموزشی همكاران

-آشنایی با كاربرد روش های فعال تدریس

-آموزش مستقیم الگوهای متنوع فعال تدریس یاددهی –یادگیری

مقدمه وضرورت طرح :

اهداف:

كلیات ونحوه ی اجرا :

(جدول مناطق و نواحی جهت ارائه به اداره كل)

شیوه ی محاسبه در مرحله استانی:

6 - منابع واطلاعات لازم جهت استفاده ی همکاران در آزمون علمی به شرح زیر اعلام می گردد :

21 – برنامه زمان بندی اجرای جشنواره به شرح جدول زیر می باشد :

ملاک های ارزیابی فرایند یاددهی – یادگیری بر اساس چرخه یادگیری مدل 5e

شاخص ها یا ملاک های ارزیابی