تغییر ظاهر فرم

تغییر ظاهر فرم,سی شارپ,برنامه

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تغییر ظاهر فرم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.این فایل حاوی دیگر برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد.دراین برنامه شما فرمی را دراختیار داریدکه درآن کنترل لیست باکس وجود دارد و میتوانیدازآن دهها سلکت داشته باشید و تم های مختلفی را بروی فرم اعمال نمایید.

این فایل حاوی دیگر برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد.
دراین برنامه شما فرمی را دراختیار دارید
که درآن کنترل لیست باکس وجود دارد و میتوانیدازآن دهها سلکت داشته باشید
و تم های مختلفی را بروی فرم اعمال نمایید.