گزارش آزمایشگاه فیزیک

گزارش آزمایشگاه فیزیک,گزارش,آزمایشگاه,فیزیک

مشخصات فایل مورد نظر در مورد گزارش آزمایشگاه فیزیک آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نام آزمایش : اندازه گیری چگالی جامدات

هدف از آزمایش : هدف این این است که چگالی قطعات مس برنز فولاد را اگر برای ابعاد یکسانی از انها محاسبه کنیم خواهیم دید که چگالی انها متفاوت است . این ناشی از ان است که چون ابعاد ثابت می ماند در نتیجه چجم ثابت می ماند در نتیجه جرم ان متفاوت می باشد که این جرم ناشی از عدد جرمی هر یک از قطعات فوق می باشد .

وسایل مورد نیاز :