بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

مدیریت ریسک,ریسک نقدینگی,تجزیه و تحلیل کانونی,مدیریت دارایی و بدهی,ترکیب داراییبدهی بانک‌ها,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران,دانلود پایان نامه حسابداری,خرید پایان نامه حسابداری

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب داراییبدهی بانک‌ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده‌ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک‌های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می‌باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات45حجم0/219 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حسابداریبررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران چکیدهکلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن‌ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک‌ها برای ادامه حیات خود باید ریسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده‌ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک‌های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می‌باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است. برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت‌های مالی مورد تعریف و اندازه‌گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم-افزار اس پی اس اس ، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت‌های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می‌توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها تاثیر می پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت. کلمات کلیدی:مدیریت ریسکریسک نقدینگیتجزیه و تحلیل کانونیمدیریت دارایی و بدهیترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها مقدمه در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانك‌های مختلف دنیا، شاهد بحران‌ها، زیان‌ها و حتی ورشكستگی‌های متعدد بانك‌ها بوده‌ایم. بانك‌های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه‌های ناشی از نوسان‌های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران‌های متعددی روبرو شده‌اند. بحران‌های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم‌های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسك نهادهای مالی و به خصوص بانك‌ها را با جدیت بیش‌تر و كارشناسانه‌تری مورد توجه قرار دهند(شایان آرانی، 1380). از سوی دیگر امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند(رستمیان و حاجی بابایی، 1388). از همین رو برای شناخت هر چه بیشتر ریسک‌های بانکی و عوامل مؤثر بر ریسک‌ها، این تحقیق درصدد یافتن پاسخ این پرسش است كه "آیا رابطه معناداری میان ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی‌ها-بدهی‌های بانک‌ها در ایران وجود دارد؟" فهرست مطالب 1بررسی رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی و ریسك نقدینگی بانكها در ایران 4چکیده 41. مقدمه 62. بحث و بررسی 6بیان مساله و اهمیت آن 6مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7انواع ریسک 10روشهای مدیریت 10ریسک بازار 11ارزیابی، آزمایش و تایید ریسک‌های اعلام شده بازار شامل ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک تعدیلات و ریسک جاری. 11تاریخچه اندازه‌گیری ریسك: 13روش‌های اندازه‌گیری ریسك نقدینگی: 14مدیریت بدهی برای كاهش ریسك نقدینگی: 15فرضیه تحقیق 15روششناسی تحقیق 15نقاط ضعف و قوت روش تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی: 16جدول شماره 2- سرفصل‌های مندرج در ترازنامه بانك‌ها(موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، 1390) 17تجزیه و تحلیل داده‌ها 22نتایج تحلیل همبستگی پیرسون: پس از بدست آوردن این شاخص، قوی‌‌ترین همبستگی‌های مشاهده شده در مجموعه متغیرهای مستقل، میان متغیرهای حاشیه بهره خالص و خالص وام‌ها به کل دارایی‌ها و در مجموعه متغیرهای وابسته، میان متغیرهای بدهی‌های جاری به کل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به سرمایه می‌باشد. 223. نتیجه‌گیری 224. محدودیت‌های تحقیق 245. پیشنهادها 25منابع 27ضمایم 30-45 *تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریسک نقدینگی:دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگیدانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایراندانلود پایان نامه بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکهادانلود پایان نامه بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانکدانلود مقاله عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكهادانلود مقاله عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملتدانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگیدانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهكارهای مقابله با تورم


"