دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان عزت نفس

عزت نفس,ابعاد عزت نفس,عوامل موثر بر رشد عزت نفس,تفاوتهای جنسیتی در عزت نفس,دانلود پایان نامه عزت نفس,دانلود پایان نامه روانشناسی,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان عزت نفس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عزّت نفس یا خود ارزیابی، اثرات برجسته ای در جریان فکری، تمایلات، ارزشها و هدف های مشخص دارد و کلید رفتار اوست


مشخصات فایل
تعداد صفحات78حجم0/180 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان عزت نفس *پرسشنامه عزّت نفس کوپراسمیت بصورت رایگان ضمیمه شد!*قابل استفاده برای رشته های علوم تربیتی و علوم اجتماعی چکیده:تا چندی پیش نظریه پردازان و محققان عزّت نفس را قضاوت کلی شخص درباره ی خودش می دانستند اما اخیراً این نکته آشکار شده است که کودکان و بزرگسالان خودشان را از جهات و زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند. برای مثال خود را در مهارتهای بدنی، شناختی و اجتماعی خوب یا بد می دانند. به علاوه علاقمندی به جنبه های مسلط عزّت نفس به بروز معیارهای تازه درباره این مفهوم منجر شده است. «گرین والد» و « برکلی» عزّت نفس را شامل احساس خوب داشتن درباره ی خود دوست داشتن خود و دوست داشته شدن و رفتار خوب دیگران با او، احساس موفقیت و احساس تواناییها در رهبری وتأثیر گذاشتن بر دیگران می دانند (نوده فراهانی- فاطمه، 1384). عزّت نفس با حس اتّکا به نفس، احساس ارزشمندی و تصور فرد از خود ارتباط معنی داری دارد و هرگونه نقصان و کاهش در عوامل مذکور موجب تغییراتی در کل رفتار فرد می گردد.در اهمیت عزّت نفس همین بس که رضایت فرد از زندگی شدیداً به احساسات او در مورد ارزش خویشتن بستگی دارد. ویلیام جیمز (1880) عقیده داشت که حرمت نفس با سطوح خود ارزشمندی مترادف است. در برخورد با کودک میزان محبت، لطف و تحسین افراد مؤثر، مثل والدین، معلمان و همسالان و غیره تعیین کننده ی سطوح حرمت نفس کودک می باشد.حرمت نفس کودک در چهار بُعد اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و بدنی تحول و تکوین می یابد. بدبینی و خوش بینی نسبت به زندگی و هستی، پشتکار و تن آسایی، علاقه مندی و بی علاقگی، اعتماد به نفس و بی اعتمادی نسبت به خود و حتی سلامت و عدم سلامت روان به مقدار زیاد ناشی از تجارب موفق و ناموفق کودکان از واکنشهای اطرافیان آنها می باشد.شخصی که عزّت نفس بالاتری دارد خودش و دیگران را به طریق مثبت ارزیابی می کند. شایستگی عاطفی – اجتماعی از ارزیابی مثبت منتج می شود، می تواند به عنوان سپر یا نیرویی در مقابل مشکلات خطیر آینده به کودک کمک کند (شمیرانی- مجتبی، 1379) بهره مندی از عزّت نفس علاوه بر آن که جزئی از سلامت روانی محسوب می شود، با پیشرفت تحصیلی نیز مرتبط است. این ارتباط حتی زمانی که کودکان و نوجوانان خودشان را به عنوان دانش آموز ارزیابی می کنند بالاتر است که می توان آنرا « عزّت نفس تحصیلی» نامید (آبنیکی فرد- زهرا،1382).بیشتر صاحب نظران در ارزیابی بالینی و یا غیر بالینی خود، از عزّت نفس به عنوان نکته ی کلیدی که می تواند اغلب جوانب زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد یاد می کنند و با افزایش آن در دیگر زمینه های زندگی فرد تغییر ایجاد می کنند (آبنیکی فرد- زهرا،1382). کلمات کلیدی:عزت نفسابعاد عزت نفسعوامل موثر بر رشد عزت نفستفاوتهای جنسیتی در عزت نفس مقدمه: عزّت نفس یا خود ارزیابی، اثرات برجسته ای در جریان فکری، تمایلات، ارزشها و هدف های مشخص دارد و کلید رفتار اوست. عزّت نفس در هر مرحله زندگی فرد در حال رشد و تحول است و رشد و تحول آن متأثر از عوامل مختلفی چون عوامل فردی، اجتماعی و فرهنگی و... می باشد.کودکی که نیازهایش برآورده شود در مقایسه با کودکی که پیوسته ناکامی را تجربه کرده است از اعتماد به نفس بالاتری برخوردار است. این تجارب خانه و مدرسه هر دو را در بر می گیرد. هرگاه مدرسه برای کودک ارضاء کننده باشد و تجارب جالبی را برانگیزد کودک در آن شاد و امن خواهد بود.تجارب متناسب با سطح و میزان رشد کودک تجاربی است که او را در حل مسائل یاری می دهد. پشتیبانی توأم با تفاهم بزرگسالان در زمینه ی نیازهای کودک همگی در نیل به ایجاد احساس امنیت و شایستگی کودک مؤثر است. شخص وقتی تصمیم گرفت، برای انجام آن احتیاج به عزّت نفس دارد. اعتماد به نفس به وجود نمی آید.مگر این که شخص در مدرسه موفقیت را تجربه کرده باشد. کودکان شکست خورده بدون داشتن اعتماد به نفس معتقدند از هر راهی بروند شکست می خورند لذا از تصمیم گرفتن باز می مانند.عزّت نفس و اعتماد به نفس دو مفهوم جدا هستند ولی اعتماد به نفس به تدریج موجب ایجاد و افزایش عزّت نفس هم می گردد (شمیرانی- مجتبی، 1379). فهرست مطالب مقدّمه 3بیان مسأله 5تعاریف علمی مفاهیم : 6تعاریف عملیاتی مفاهیم: 7الف:مبانی نظری تحقیق 7(1عزّت نفس 7تعاریف عزّت نفس 7بخش اول:تعاریف،دیدگاه ها و ارتباط با سایر مفاهیم 8تعریف انجمن ملی برای عزّت نفس (NASE): 8طبقه بندی عزّت نفس: 8اهمیت عزّت نفس 12ب) شک و تردید درباره خود: 14ج) تأیید خود: 14ابعاد عزّت نفس: 15دیدگاه کوپر اسمیت: 17دیدگاه آلیس: 17دیدگاه آدلر: 17دیدگاه آلپورت: 18دیدگاه بک: 18دیدگاه فروم: 18دیدگاه راجرز: 19دیدگاه مازلو: 20دیدگاه جرج کلی: 20دیدگاه ویلیام جیمز: 20دیدگاه ما سن: 21دیدگاه گرین و پرکلر: 21دیدگاه شاملو از عزّت نفس: 23عزّت نفس از دیدگاه اسلام 24شرایط عزّت نفس 26عوامل موثّر بر عزّت نفس: 27زندگی آگاهانه نخستین رکن عزّت نفس 37پیش فرض های موجود در مطالعه روان شناسی عزّت نفس : 39تکامل عزّت نفس 40ارتباط عزّت نفس با خودپنداره و خود ایده آل: 42معیارهای ارزیابی شخصی عزّت نفس: 44تفاوت عزّت نفس با اعتماد به نفس: 45تفاوت عزّت نفس با خویشتن پذیری: 45 بخش دوم: پیشینه تحقیق عزت نفس در خارج از کشور و ایران 60مقدمه: 602-2 عزت نفس د رمتون اسلامی: 614-2 زمینه های عرت نفس: 64عزت نفس اجتماعی: 64عزت نفس تحصیلی: 64عزت نفس خانوادگی: 64عزت نفس جسمانی: 64عزت نفس کلی: 655-2 ابعاد عزت نفس عبارتند از: 661- تنفر از خود: 662- شک و تردید درباره خود: 663- تایید خود: 666-2 عوامل موثر بر رشد عزت نفس: 68جایگاه گروههای اقلیت: 68تفاوتهای جنسیتی: 697-2 اصول افزایش عزت نفس: 698-2 فنون مشاوره برای افزایش عزت نفس: 701- روش مراجع مرکزی: 702-آگاهی از مشکل به طور گروهی: 703- تمرینهای متشکل و منظم: 704- فیلم: 705- بمباران نیرو 716- شناسایی صفات: 717- یاوران همانند: 718- مشاوره توسط همتایان: 719-2 روشهای تغییر و افزایش میزان عزت نفس: 7113-2 تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در خارج از کشور: 7314-2 تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در ایران: 74فهرست منابع: 76
"