تاثیر سرپرستی خانواده بر مشكلات روانی و اجتماعی فرزندان

تاثیر خانواده بر مشكلات روانی و اجتماعی فرزندان,عوامل موثر در ایجاد مسائل و مشكلات دوره نوجوانی,تاثیر سرپرستی خانواده بر مشكلات روانی و اجتماعی فرزندان,بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی,بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی خانواده,دانلود پایان نامه روانشناسی بالینی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تاثیر سرپرستی خانواده بر مشكلات روانی و اجتماعی فرزندان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات103حجم0/126 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بالینی *آپدیت جدید:ضمیمه شدن مقیاس خودپنداری راجرز و مقیاس عزت نفس رونبرگ بصورت رایگان:) چكیده تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای – نیمه تجربی كه به بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته است.برای بررسی موضوع فوق، از پرسش نامه استاندارد كه روایی شده و به تأیید استاد راهنما، رسیده است ، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.نتایج این بررسی بر اثر اطلاعاتی به دست آمده كه از طریق پرسش نامه مقیاس خود پنداری راجرز و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تهیه و بین 40 نفر از نوجوانان پسر كه 20 نفر آن نوجوانان عادی به طریق نمونه گیری تصادفی توزیع شد. اطلاعات حاصله از این پرسش نامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحلیل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسش نامه های پاسخگویان، تأثیر بررسی مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان بررسی شد و نتیجه گرفته شد كه بین میزان خودپنداری و عزت نفس نوجوانان بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تقاوتی وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگری میان دو گروه است. یعنی پرخاشگری نوجوانان پسر تحت سرپرستی بهزیستی بیشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستی خانواده است. کلمات کلیدی:رشد روانی فرزندانرشد اجتماعی فرزندانتاثیر خانواده بر مشكلات روانی و اجتماعی فرزندان مقدمهدوران پرتلاطم نوجوانی و مرحله گذر از این دوران گذرگاهی است برای هر چه زودتر رسیدن به دنیال جذاب جوانی، كه از دور های ظریف و حساس زندگی آدمی و شاید هم حساسترین این دوران است. در این دوره نوجوان كه به تازگی از دنیای شیرین و شاد پر از امنیت كودكی گذر كرده است ، گام در دنیای پرنشیب و فرازی می گذراد كه دیگر به اندازه عالم كودكی طلایی و دریایی نیست.واقعیتهای زندگی اندك، اندك چهره نشان می دهند و نوجوان اغلب نخستین سختیهای دوران بزرگسالی را تجربه میكند. این دنیا واقعی تر است؛ دنیایی نزدیكتر به دنیای بزرگترها ، پر كشش ، پر ماجرا و سرشار از تجربه های نو و بیشتر و مهمتر از همه دنیایی آكنده از رشد تحول نوجوان در این مرحله از زندگی با شتابی كه گاه مهار نشدنی به نظر می آید، دگرگون می شود و رشد می كند. رشدی پر دامنه و گسترده كه جسم و جان او را شامل می شود، این رشد و تحولات مثل رشد عضلانی، پدیدار شدن سائقه تولید مثل، ظهور عواطف و عادت به جنس مقابل، گستردگی هوش نظری، شكل گرفتن اندیشه های آرمانی، استقلال طلبی، تحولات عقلی و عاطفی و بالاتر از همه میل به سبك هویت، آن چنان سریع و یكباره اتفاق می افتد كه گویی فردی با او دوباره به دنیا آمده است و در برابر جامعه والدین خود اعلام وجود می كند. این تولد دوباره، برای اطرافیانش بیگانه و ناشناخته نیست ، اما شتاب و دامنه گسترده این دگرگونیها و تغییرات به حدی است كه نوجوان دیگر «خود» را نمی شناسد و برای كنار آمدن با این تازه وارد بیگانه «خود» و خواسته هایش ندارد و هنوز با خود آشنا نیست. در این دگرگونی همه جانبه، نوجوان به تنهایی توان و یاری رویارویی و توافق با این همه تفسیر و رشد و تحول را ندارد. اگر شرایط مطلوب اجتماعی یاریش نكند، اگر مادر و پدر به راستی مسائل و مشكلات او را نفهمند، گر جامعه برای آشتی دادن او با تضادهایش و گذر از این رویدادها همراهیش نكند، و اگر وی خود را تنها و بی یاور بیابد و احساس امنیت و همراهی نكند، نوجوان در برابر كوهی از تغییرات و مشكلات دچار اختلالات رفتاری می شود ، استغدادها و توانمندهایش هرز می رود یا دست كم بخش مهمی از آن صرف ناموفق حل مشكلاتش می شوند، نتایج اختلالات رفتاری نوجوانان عیناً به جامعه منتقل می شود و در واقع جامعه را بیمار می كند و این در حالی است كه پیشگیری یا معالجه موارد بسیاری از این اختلالات هم دشوار نیست. فهرست مطالب مقدمه الفچكیده تحقیق د-شروع موضوع تحقیق 2-اهمیت و ضرورت تحقیق 15-اهداف تحقیق 41 -طرح سوال پژوهشی 44-فرضیه های تحقیق 46-تعریف اصطلاحات عملی و نظری 47شرح موضوع تحقیق 49اهمیت و ضرورت تحقیق 52خصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانی 53رشد اجتماعی در دورة نوجوانی 54رشد روانی در دورة نوجوانی 55عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشكلات دورة نوجوانی 56چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان 57اهداف طرح تحقیق 58طرح سؤال پژوهشی 59فرضیه های تحقیق 60تعریف اصطلاحات و مفاهیم 64نوجوانی 66بهزیستی 67خانواده 68روانی – اجتماعی 69خودپنداری 70-ادبیات پژوهش 71-تاریخچه ای كوتاه از بهزیستی در ایران 72-مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و كلی 73ادبیات پژوهش 73تاریخچه ای كوتاه از بهزیستی در ایران 74مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و كلی و دستورالعمل اجرایی 75-توصیف نوع و روش تحقیق 76-توصیف جامعه آماری 77-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری 78-روش آماری 79توصیف نوع و روش تحقیق 80توصیف جامعه آماری 81 تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری 82روش جمع آوری اطلاعات 83روش آماری 84-مقدمه 85-تحلیل مجذور نمرات T/student 86-تجزیه و تحلیل آماری داده ها 87مقدمه 87-اثبات فرضیه ها 87-نتیجه گیری كلی 88-محدودیت های تحقیق 89-پیشنهادات 89-اثبات فرضیه ها 89-فرضیه 89-اثبات فرضیه 89-فرضیه 90-اثبات فرضیه 90-فرضیه 90-اثبات فرضیه 90-فرضیه 90-اثبات فرضیه 90نتیجه گیری كلی 91توصیف نوع روش تحقیق 91جامعه آماری 91روش آماری 91 متغیرهای حاضر در این پروژه 91محدودیتهای تحقیق 93پیشنهادات 95 منابع و مأخذ
"