داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک

اصول حقوقی تجارت الکترونیک,داوری قراردادی,داوری در تجارت الکترونیک,قواعد حقوقی داوری در تجارت الکترونیک,پایان نامه داوری در تجارت الکترونیک,پایان نامه داوری اینترنتی,حل اختلاف در تجارت بین الملل,حل اختلاف در تجارت الکترونیک

مشخصات فایل مورد نظر در مورد داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت


مشخصات فایل
تعداد صفحات121حجم0/194 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق مقدمهبر خلاف قراردادهایی که در هنگام انعقاد آنها طرفین عقد حضور دارند و مستقیماً با یکدیگر قرار داد مورد نظر خود را تشکیل می دهند، در مورد قراردادهای منعقد شده از طریق واسطه های الکترونیکی و یا به بیان عام تر «قراردادهای منعقده از راه دور» یا «عقد بین غائبین» طرفین عقد در یک جلسه حضور نداشته و ممکن است هر یک در نقطه ای از جهان باشند.علاوه بر این، بر خلاف قراردادهای منعقده از طریق تلفن و وسایل مشابه، که هر چند طرفین در دو نقطه مختلف حضور دارند، اما حداقل تقارن و توالی زمانی بین ایجاب و قبول آنها وجود دارد. اما د رقراردادهای بین غائبین نه تنها طرفین قرارداد در یک نقطه حضور ندارند بلکه از نظر تقارن یا توالی زمانی و فاصله زمانی بین ایجاب و قبول نیز، موضوع محل تأمل است، زیرا پس از ارسال ایجاب از طریق پست الکترونیکی، تلکس، نمابر و یا دیگر وسایل الکترونیکی، ممکن است به هر دلیلی از خاموش بودن دستگاههای گیرنده در مقصد، شخص مخاطب در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبی در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبی که آن هم دقیقا مشخص نمی باشد. مبادرت به ارسال پاسخ و یا قبولی نماید. همچنین، ممکن است مخاطب ایجاب یا قبول، داده پیام ارسال شده را در مکانی غیر از محل کار خود، مثلاً در مسافرت، هتل، داخل هواپیما یا در هر مکان نامعلوم دیگری ملاحظه نماید. بنابراین، مساله ای که باید روشن شود این است که عقد در چه زمانی و در کجا منعقد شده است که برای حل این مشکل، متأسفانه نظام های حقوقی، راه حل یکسانی را در پیش نگرفته اند. ریشه این اختلاف را در دو بحث نظری و عملی می توان خلاصه کرد. 1 – از لحاظ نظری:این بحث هنوز پایان نیافته است که آیا عقد از توافق اراده های باطنی به وجود می آید از برخورد و جمع اعلام اراده ها؟ و در مرحله دوم، آیا نیروی الزام کننده قراردادها، ناشی از حکومت اراده است یا به دلیل اعتماد مشروعی که وعده هر طرف، در دیگری ایجاد می کند؟طبیعی است که اگر سازنده ی عق، تراضی درونی باشد، عقد می بایست با بیان قبول، واقع شود، هر چند که مفاد آن به آگاهی ایجاب کننده نرسد. در این فرض، قبول کننده نیز حق عدول از تصمیم خود را ندارد، زیرا، نه تنها عقد او را پای بند می کند، اراده نیز نیروی الزام آور را در درون خود دارد و جاهل ماندن طرف قرارداد، چیزی از این نیرو را نمی کاهد برعکس، هرگاه برخورد و تلاقی اعلام اراده ها، سازنده عقد باشد، و نیروی الزام آور هر اراده از ارتباط حقوقی دیگری با آن ناشی شود، قبول به تنهایی ، عقد را کامل نمی سازد. بایستی مفاد آن به گوینده ی ایجاب، ابلاغ شود تا دو اراده با هم جمع آیند قبول کننده نیز می توانند تا زمانی که مخاطب او آگاه نشده است، نامه ی حاوی قبول را پس بگیرد یا به وسیله ی سریعتری از آن عدول کند. بدین ترتیب، زمان تحقق تراضی به تأخیر می افتد و مکان وقوع عقد به اقامتگاه ایجاب کننده منتقل می شود. 2 – از لحاظ عملی:امروزه مصالح و نیازها، نظریه ها را به دنبال می کشد. هدف تمام قواعد حاکم بر قراردادها، حفظ تعادل در حقوق و تکالیف دو طرف و جلوگیری از تجاوزها و سوء استفده است. به بیان دیگر،دو انگیزه «اجرای عدالت» و «حفظ نظم»، عامل مهم تمهید و تغیر نظریه ها قواعد است. در آثار هر پیمان، گوینده ایجاب است که بنیان توافق را می ریزد و شرایط آن را معین می کند. پس می بایست از حقوق مخاطب او حمایت شود. گروهی در این راه، ایجاب را الزام آور می داند. و به گوینده قبول نیز حق می دهند که پیش از ابلاغ تصمیم خود از آن عدول کند. گروه دیگر، ایجاب را قابل عدول نمی بینند ولی پس از قبول به این اختیار پایان می دهند و در مقابل، قبول کننده را نیز پای بند می سازند سرآغاز پیمان و لحظه پای بند شدن طرفین نیز از لحاظ علمی اهمیت فراوان دارد. باید احراز این لحظه با دلایل بیرونی و عینی ممکن باشد و از تقلب و فرصت طلبی جلوگیری شود .در برخی از نظام های حقوقی برای تعیین زمان و مکان تشکیل عقد، بین «عقد بین حاضرین» و «عقد بین غائبین» قایل به تفصیل شده اند. از طرف دیگر، در مورد عقد بین غائبین و نیز بین فرضی که طرفین با وسایل ارتباطی همزمان (مثل تلفن) با یکدیگر در تماسند و فرضی که طرفین با وسایل ارتباطی غیر همزمان (مثل نامه) با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، تمایز قایل شده اند. فهرست مطالبداوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک 6 فصل اول : مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک 6مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی 7گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد 7بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد 8بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف 11گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه 14بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 15بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 23گفتار سوم: حقوق تطبیقی 24گفتار چهارم: حقوق ایران 26بند نخست: زمان ارسال داده پیام 27بند دوم: زمان دریافت داده پیام 27مبحث دوم: دعوت به ایجاب 28 فصل دوم : داوری قراردادی 36مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 36گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی 36گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله 39مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی 44گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی 45بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 45بند دوم: مسائل و ابهامات موجود 47گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 53بند اول: اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول 53بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول 54بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 63مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد 65گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی 66گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 67گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 70بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 72بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 75مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی 80مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان 83 فصل سوم : قواعد تکمیلی در داوری در تجارت الکترونیک 84مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک 84گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی 85گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی 85گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک 87گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 88بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 88بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی 88بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی 89بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی 89بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 90بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص 90بند هفتم: کد ورود 90مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران 91گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک 92گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 92مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی 103گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی 104گفتار دوم : رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 113منابع: 117الف: فارسی 117ب: انگلیسی 119
"