مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP

مبانی نظری برنامه ریزی منابع سازمانی,پیشینه تحقیق برنامه ریزی منابع سازمانی,فصل دوم پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمانی,مبانی نظری عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP,پیشینه تحقیق پیاده سازی موفق ERP,فصل دوم پایان نامه پیاده سازی موفق ERP

مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات120حجم2/250 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل

عنوان این نوشتار است

عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP: نرخ بالای شکست در پروژه های پیاده سازی ERP، از پیامدهایی است که لزوم توجه به عوامل تاثیرگذار در موفقیت پیاده سازی ERP را دو چندان ساخته است. علاوه بر این؛ فرآیند پیاده سازی ممکن است با صرف زمان و بودجه ای بیشتر از آن چه که در طرح پروژه برآورد شده بود؛ اجرایی گردد. بالغ بر 51 درصد پروژه های ERP در سال 2009 میلادی با بودجه ای فراتر از بودجه تخمین زده شده، پیاده سازی شده اند و در بیش از 35 درصد پروژه های ERP در همین سال؛ زمان پیاده سازی بیشتر از چارچوب زمانی تعریف شده بطول انجامیده است (گروه مشاورین پانوراما، 2010). این رقم در سال 2010 بترتیب به 1/74 % و 1/ 61% افزایش یافته است (گروه مشاورین پانوراما، 2011). تعاریف متعددی از عوامل حیاتی موفقیت ارائه شده است. بولن و راکارت (1986) این عوامل را شمار محدودی از نواحی ای می دانند که نتایج رضایت بخش در آن، می تواند منجر به عملکرد رقابتی برای افراد، واحدهای وظیفه ای یا سازمان ها شود. پینتو و اسلوین (1987) عوامل حیاتی موفقیت را بعنوان فاکتورهایی مطرح می کنند که تمرکز بر آن ها احتمال موفقیت پیاده سازی پروژه را بهبود می دهد. هلند و لایت (1999) CSF ها را عواملی می دانند که باید مورد توجه قرار گرفته و مدیریت شوند تا این اطمینان حاصل شود که خروجی پروژه موفقیت آمیز خواهد بود. در تعداد عوامل حیاتی موفقیت اجماع خاصی وجود ندارد. در تحقیقات مختلف از نه تا شانزده عامل را بعنوان CSF های یک پروژه ERP برشمرده اند. دوم و همکاران (2010) ضمن بررسی این عوامل، آن ها را در پنج گروه تقسیم می کنند: (1) چشم انداز، دامنه و اهداف، (2) فرهنگ، ارتباطات و پشتیبانی، (3) زیرساختار، (4) رویکرد و (5) مدیریت پروژه. مهمترین عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی یک سیستم ERP عبارتند از: 1-4-2) تعهد و حمایت مدیریت ارشدتعهد و حمایت مدیریت ارشد از مهمترین عوامل حیاتی موفقیت است که در شمار زیادی از تحقیقات به آن اشاره شده است (هلند و لایت، 1999؛ آمیل و همکاران، 2003؛ ژنگ و همکاران، 2003؛ کیم و همکاران، 2005؛ وو، 2007)، تا جایی که برخی از آن ها سایر عوامل حیاتی موفقیت را بر اساس کارکردهای سنتی مدیریتی طبقه بندی کرده اند (بردلی، 2008). سارکر و لی (2003) بطور تجربی ثابت کردند که وجود یک رهبر متعهد و قدرتمند در سطوح عالی مدیریت سازمان، برای موفقیت یک پروژه پیاده سازی ERP ضروری است. مدیریت ارشد سازمان بایستی ضمن مشارکت فعالانه در پروژه پیاده سازی، اقدامات لازم را در خصوص تخصیص منابع مورد نیازِ پیاده سازی بعمل آورد (هلند و لایت، 1999 ؛ ناه و همکاران، 2003). نقش دیگر مدیریت ارشد، حل تعارضات گروه های مختلف به مثابه اجرای پروژه پیاده سازی در سراسر بخش های سازمانی است (دانپورت، 1998). این تعارضات عمدتاً ناشی از بروز رفتارهای سیاسی و تمایلات ناهمگون گروه های مختلف کاری در سطح سازمان می باشد. نقش حمایتی مدیریت ارشد صرفاً محدود به راه اندازی پروژه و فراهم آوری تسهیلات اجرای آن نمی شود بلکه نظارت مستمر بر میزان پیشرفت پروژه و هدایت تیم پروژه پیاده سازی را نیز در بر می گیرد (جارار و همکاران، 2000). همچنین این نقش محدود به آماده سازی سازمان برای پیاده سازی ERP و مرحله پیاده سازی نیست، بلکه مراحل بعد از آن را نیز در بر می گیرد. از این رو برخی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص شناسایی مخاطرات پس از پیاده سازی ، عوامل سازمانیِ ناشی از مدیریت ارشد را بعنوان مخاطراتی معرفی می کنند که ممکن است مرحله پس از پیاده سازی ERP را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد (شِرِر و آلتر، 2004؛ ژنگ، 2004؛ سای و همکاران، 2005؛ گارجیا و بِریدِی، 2005). مطالعات متعددی که در گستره ملی و فرهنگی مختلف صورت گرفته است بر نقش حمایت، تعهد و مشارکت مدیریت ارشد بعنوان یکی از مهمترین عوامل حیاتی موفقیت صحه گذاشته اند (ژنگ و همکاران، 2005 ؛ وو، 2007 ؛ دوم و همکاران، 2010، اسنایدر و همکاران؛ 2009 ؛ نودوستبنی، 2010). این، خود بر مستقل بودن این عامل در پهنه مناطق مختلف فرهنگی و ملی دلالت دارد. 2-4-2) ترسیم چشم انداز و تدوین راهبردهای مورد نیازپیاده سازی موفق ERP، مستلزم این است که افراد کلیدی در سراسر سازمان درک روشنی از چشم اندازی که سازمان باید مطابق آن عمل کند؛ داشته باشند. این چشم انداز ترسیم کننده فضایی است که سازمان در راستای جلب رضایت مشتریان، توانمندسازی کارکنان و تسهیل تامین کنندگان ظرف سه تا پنج سال آینده گام خواهد برداشت (آمیل و همکاران، 2003). چشم انداز مذکور می تواند شامل ابعاد مورد توجه سهامداران و ذینفعان سازمان نیز باشد. تدوین راهبردها از دیگر اجزای مهمی است که در هر دو حوزه کسب و کار و پیاده سازی ERP باید انجام گیرد. فهرست مطالب: مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERPمبانی نظری تحقیق در مورد عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP2-2) سیستم برنامه ریزی منابع سازمان: 101-2-2)تعریف: 102-2-2)سیر تطور: 103-2-2)منافع ERP : 123-2) پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 141-3-2) چرخه حیات سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 142-3-2) موفقیت پیاده سازی ERP 194-2) عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP: 221-4-2) تعهد و حمایت مدیریت ارشد 232-4-2) ترسیم چشم انداز و تدوین راهبردهای مورد نیاز 241-2-4-2) تدوین طرح کسب وکار 242-2-4-2) تدوین راهبرد پیاده سازی 253-4-2) مدیریت پروژه 274-4-2) ساختار اجرایی پروژه پیاده سازی 271-4-4-2)ترکیب و تیم پیاده سازی ERP 282-4-4-2) قهرمانان پروژه 283-4-4-2)کمیته راهبری 295-4-2) تطبیق پذیری متقابل 291-5-4-2) انتخاب سیستم متناسب و سفارشی سازی سیستم 302-5-4-2) بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار 306-4-2) مدیریت تغییر 311-6-4-2) مدیریت رفتاری کارکنان 321-1-6-4-2) مدیریت عوامل نگرشی کارکنان 342-1-6-4-2) مشارکت کارکنان 432-6-4-2) مدیریت فرهنگ (برای تغییر) 447-4-2) ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی 468-4-2) زیرساختارهای سازمانی و مدیریت آن 481-8-4-2) سیستم های قدیمی موجود 482-8-4-2) مدیریت کیفیت اطلاعات 499-4-2) مشخصات سازمانی 5010-4-2) آموزش و کارآموزی 5111-4-2) نظارت، بازخور و ارزیابی عملکرد 5312-4-2) توسعه، تست و اشکال یابی نرم افزار 5413-4-2) انتخاب عرضه کننده مناسب ERP 5514-4-2) انتخاب مشاورین مناسب 5615-4-2) مدیریت زنجیره تامین 575-2) مدل های طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت: 636-2) ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP 807-2) سازمان های خدماتی دولتی و مشخصات آن: 898-2) مدل مفهومی تحقیق: 97پیشینه تحقیق در مورد عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERPمنابع فارسی: 103منابع لاتین: 104
"