بررسی علل و عوامل فساد اداری در ایران و راهکارهای مبارزه با آن

مبارزه با فساد اداری,فساد اداری در سازمانهای دولتی,مبارزه با فساد اداری در ایران,راهکارهای مبارزه با فساد اداری,شیوه های مبارزه با فساد اداری,راهکار های مبارزه با فساد اداری,راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی,راهكارهاي مبارزه با فساد اداري بر اساس ارزش هاي اسلامي,پایان نامه فساد اداری,دانلود پایان نامه فساد اداری,پایان نامه در خصوص فساد اداری,پایان نامه در مورد فساد اداری

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی علل و عوامل فساد اداری در ایران و راهکارهای مبارزه با آن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در این پایان نامه به می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات95حجم133/954 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

مهمترين عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابراين برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زيرا دولت برای اين کار بايد با صرف هزينه های فراوان اقدام به تأسيس نهاد جديد و تأمين امکانات، استخدام افراد، تنظيم مقررات و قوانين مورد نياز و .... نمايد.خصوصی سازی فرایندی است در راستای کاهش فساد اداری و مالی ، اما اگر این فرآیند به درستی انجام نگیرد ، خود زمینه ساز فساد خوهد شد . برای جلوگیری از فساد اداری در فرآیند خصوصی سازی می بایست پیشاپیش زمینه حقوقی فراهم و پیش بینی های لازم شده باشد بدین معنی که از دید حقوقی و قانونی هیچ خلاء و ابهامی در کارها نباشد و قوانین جامعه و کامل و روشن باشد تا نتوان آنها را دور زد (شکری ،1388).

در این پایان نامه به می پردازیم.در ابتدا پس از تعاریف متفاوت از فساد و فساد اداری، تاریخچه فساد اداری در ایران و جهان مورد بحث قرار می گیرد .راهکارهای مبارزه با فساد اداری گفته می شود . در ادامه سازوکارهاي مدیریتی پیشگیري از فساد اداری مورد بررسی قرار می گیرد.در نهایت برای هر متغیری از پایان نامه فساد اداری راهکاری ارائه می شود


سازوکارهاي مدیریتی پیشگیري از فساد اداری
برنامه ریزي و اجراي راهبردهاي فوق در برگیرندة رعایت برخی ساز وکارهاي مدیریتی است و لذا در صورتی در رسیدن به هدف موفق خواهند شد که بر اساس اصول صحیح و سنجیده مدیرتی باشند.چارچوب کلی این سازکارها برگرفته از سیاست مقابله با فساد سازمان ملل متحد میباشد که بر اساس تجربه هاي کشورهاي مختلف در امر مبارزه با فساد تنظیم شده است(رشیدي، 1389 ، ص 70).


2-7-1) حذف سوء استفاده از اختیارات
کاربرد معیارهاي شفاف، ثابت و منسجم در تفسیر و اجراي قوانین و مقررات امري کلیدي براي ایجاد یک محیط اداري عاري از فساد می باشد. مطالعات اخیر راجع به مسائل حقوقی و قضایی در سطح جهانی نشان می دهد که فقدان این معیارها در میان مقام هاي اداري، و یا عدم کاربرد معیارهاي موجود همگی با مسأله سوء استفاده از اختیارات مرتبط می باشند. این واقعیت به طور یکسان در مورد تشکیلات مالیاتی، شهرداري ها و ادارات گمرکی مصداق دارد. نمونه گیري و بررسی موارد می تواند در استخراج و تعمیم شاخص هاي عینی عملکردهاي آمیخته با فساد کمک کند. ساز و کارهاي متداول براي این کار شامل انتشار کتابچه هاي فرآیندي و بررسی نهادي غیرجانبدارانۀ تصمیم سازي به وسیله مقام هاي اداري می باشد)رشیدي، 1390 ، ص .(55

(ادامه متن در پایان نامه فساد اداری که پس از دانلود در اختیار شما قرار می گیرد)

فهرست مطالب
2-1) مقدمه 3
2-2 ) تعریف فساد اداری 4
2-3) انواع فساد 7
جدول2-1.انواع فساد 10
2-4) علل بروز فساد اداری 13
2-5) تاریخچه فساد اداری 14
2-5-1) تاریخچه فساد اداری در جهان 14
2-5-2) تاریخچه فساد اداری در ایران 16
2-6) راهکارهای مبارزه با فساد اداری 20
2-6-1) قوانین و مقررات شامل : 21
2-6-2) نيروي انساني شامل: 21
2-6-3)رسالت ها و مأموريت هاي سازماني شامل: 22
2-6-4)ساختار سازماني شامل: 23
2-6-5) سيستم ها و روش ها شامل: 24
2-6-6) عوامل فرهنگی و اجتماعی 25
2-6-7)عوامل سياسی 25
2-6-8)عوامل اقتصادی 25
2-7) سازوکارهاي مدیریتی پیشگیري از فساد اداری 26
2-7-1) حذف سوء استفاده از اختیارات 26
2-7-2) کاهش پیچیدگی هاي فرآیندي 27
2-7-3) شفافیت در تخصیص منابع عمومی 27
2-7-4) ایجاد انگیزه در کارمندان 28
2-7-5) مدیریت نتیجه محور 29
2-7-6) فرآیندهاي گزارش دهی داخلی 30
2-7-7) سلب صلاحیت 31
2-7-8) کدهاي رفتاري 31
2-7-9) اظهار دارایی ها 32
2-7-10) راستی آزمایی 34
2-8) بررسی راهکارهای مرتبط با متغیرها 37
2-8-1) خصوصی سازی 37
2-8-1-1) توانایی بخش خصوصی 38
2-8-1-2) اصول خصوصی سازی 40
2-8-1-3) بسترهای مورد نیاز خصوصی سازی 41
2-8-1-4) سابقه خصوصی سازی در ایران 43
2-8-1-5)دلايل ناكامي در خصوصي سازي 44
2-8-2) تشویق و تنبیه 47
2-8-2-1)تشویق 48
2-8-2-2)انواع تشویق 48
2-8-2-3)کارکرد کنترل و تشویق 49
2-8-2-4)ارتباط کنترل و تشویق 50
2-8-2-5)کاربردهای کنترل و تشویق 51
2-8-2-6)شیوه‌های صحیح کنترل و تشویق 52
2-8-2-7)معایب تشویق بی جا و بیش از حد 54
2-8-3) کنترل و نظارت 55
2-8-3-1)کنترل 58
2-8-3-2)چرا بايد ارزيابي کنيم؟ 58
2-8-3-3)اهميت نظارت 59
2-8-3-4) فرايند نظارت 60
2-8-4) دسترسی همگانی به اطلاعات و گزارشات 62
2-8-4-1)تقویت سطح آگاهی عمومی 68
2-8-4-2)مشاركت هاي مردمي 74
2-8-5) پاسخگويي و شفافيت 75
2-9) وزارت امور اقتصادی و دارایی 77
2-9-1) تاریخچه 77
2-9-2) شرح اهداف 80
2-9-3-1) تهیه و تنظیم 80
2-9-3-2) بررسی و نظارت 81
2-9-3-3) امور اجرایی 82
2-9-3-4) امور شرکت‌های دولتی 83
سایر وظایف 83


2-10) مطالعات انجام شده 84
2-10-1 ) مطالعات داخلی 84
2-10-2 ) مطالعات خارجی 88

منابع فارسی 89
منابع انگلیسی
منابع اینترنتی 95

منابع"