مدل های پیاده سازی فن بازار و عوامل موثر بر موفقیت آن

تعریف فن بازار,انواع فن بازار,فن بازار در ایران,ضرورت وجود فن بازار,تفاوت فن بازار با سایر بازارها,مدل های پیاده سازی فن بازار,عوامل موثر بر موفقیت فن بازار,بررسی ذی نفعان فن بازار,مطالعات تطبیقی فن بازار در جهان ,گستره خدمان فن بازار,پایان نامه فن بازار

مشخصات فایل مورد نظر در مورد مدل های پیاده سازی فن بازار و عوامل موثر بر موفقیت آن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات94حجم1430/890 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

مدلهای پياده‌سازي فن بازار

فن‌بازارها در جهان اگرچه نقشۀ راه و رسالت عمومي مشابه دارند، اما در مناطق مختلف جهان با ساختارها و حتي نام‌هاي متفاوتي ديده مي‌شوند که ممکن است در مدل‌هاي اجرايي آن‌ها از کشوري به کشور ديگر نيز تفاوت‌هايي وجود داشته باشد.

به‌طورکلی، به نظر مي‌رسد بين ميزان توسعه کشورها و ساختارهايي مانند فن‌بازار ارتباط وجود دارد که جهت مديريت فناوري مورد استفاده قرار مي‌گيرند. به اين صورت که در کشورهاي توسعه‏يافته که زيرساخت‌هاي توسعه فناوري مهياتر هستند، فن‌بازارها بيشتر وظيفۀ اطلاع‌رساني فناوري را بر عهده دارند. اين در حالي است که در کشورهاي درحال توسعه، فن‌بازارها بايد جبران نقص کارکرد بعضي از زيرساخت‌ها (مانند قوانين، مشوق‌ها و ...) را با به وجود آوردن بعضي از مکانيسم‌ها بنمايند.

در خصوص توسعۀ فن‌بازار دو ديدگاه کلي وجود دارد:
الف) ديدگاه توسعه‌اي در پياده‌سازي فن‌بازار

به‌طورکلی فن‌بازارها در جهان با توجه به ملاحظاتي مانند جهانی‌شدن و گسترش مناسبات کشورها با يکديگر دچار رشد و تکامل مي‌شوند. به‌صورت کلي، يک فن‌بازار به‌صورت مرحله به مرحلۀ جهاني مي‌شود. مرحلۀ اول راه‌اندازی يک ‌‌‌فن‌بازار ملي است که به‌تدریج از توسعۀ يک ‌‌‌فن‌بازار محلي به وجود خواهد آمد.

ب) ديدگاه وظيفه‏اي در پياده‏سازي فن‏بازار
‌‌‌فن‌بازارها بر اساس شاخص‌‌‌هاي مختلف به صورت‌‌‌هاي متفاوتي دسته‌بندی مي‌شوند. ‌‌‌فن‌بازارها بر اساس وظيفۀ اصلي، به سه دسته تقسيم مي‌شوند.فهرست مطالب
2-2. مفهوم فناوری 6
3-2. بازار فناوری 9
6-2. فن‌بازار 11
1-6-2. ضرورت وجود فن‌بازار 12
2-6-2. مفهوم فن‏بازار 15
3-6-2 .وظايف و کارکردهاي فن‏بازار 17
4-6-2. انواع فن‏بازار 18
5-6-2. تفاوت ‌‌‌فن‌بازار با ساير بازارها 20
7-6-2. گسترۀ خدمات فن‏بازار 25
8-6-2. مطالعات تطبیقی ‌‌‌فن‌بازار در جهان 28
12-6-2.مدلهاي پيادهسازي فن‏بازار 59
13-6-2. عوامل مؤثر بر موفقيت فن‏بازار 62
15-6-2. ذي‏نفعان فن‏بازار 69
4-7-2. پژوهش‌هاي انجام‌شده 73
1-4-7-2. مطالعه حسيني و سهرابي 73
2-4-7-2. مطالعه موحدي و طباطبايي 79
3-4-7-2. مطالعه صمدي و همکاران 82

 منابع و ماخذ


"