سبب شناسی و علل تمایل به اعتیاد و بررسی نظریه های پیشگیری از اعتیاد

علل تمایل به اعتیاد,سبب شناسی اعتیاد, آسیب های سوء مصرف مواد مخدر,واكنشهاي اجتماعي در برابر اعتياد,بررسی نظریه های پیشگیری از اعتیاد,عوامل تاثيرگزار در پيشگيري از مواد مخدر,تاریخچه مواد مخدر در ایران  و جهان,نظريه هاي مورد استفاده در امر پيشگيري از اعتیاد

مشخصات فایل مورد نظر در مورد سبب شناسی و علل تمایل به اعتیاد و بررسی نظریه های پیشگیری از اعتیاد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.سبب شناسی و علل تمایل به اعتیاد و بررسی نظریه های پیشگیری از اعتیاد

هدف از این تحقیق سبب شناسی و علل تمایل به اعتیاد و بررسی نظریه های پیشگیری از اعتیاد می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات49
حجم163/747 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق سبب شناسی و علل تمایل به اعتیاد و بررسی نظریه های پیشگیری از اعتیاد می باشد. در ابتدا پس از تاریخچه مواد مخدر در ایران و جهان به تعریف مواد مخدرو تقسیم آن میپردازیم. سپس علل گرایش به اعتیاد و سبب شناسی آن مورد مطالعه قرار می گیرد و در مورد واكنشهاي اجتماعي در برابر اعتياد بحث می شود. پس از آن نظريه‌هاي مورد استفاده در امر پيشگيري از اعتیاد بررسی می شوند. در آخر نیز عوامل تأثيرگزار در پيشگيري از مواد مخدر تشریح می شود.


طبق تعریف اعتیاد پاسخ فیزیولوژیک بدن است به مصرف مکرر مواد اعتیادآور. این وابستگی از طرفی باعث تسکین و آرامش موقت و گاهی تحریک و نشاط گذرا برای فرد می‌گردد و از طرف دیگر بعد از اتمام این اثرات سبب جستجوی فرد برای یافتن مجدد ماده و وابستگی مداوم به آن می‌شود. در این حالت فرد هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی به ماده مخدر وابستگی پیدا می‌کند و مجبور است به تدریج مقدار ماده مصرفی را افزایش دهد(همان منبع).

فهرست مطالب

2-1 مقدمه
2-2 تاریخچه مصرف مواد مخدر
2-2-1 نگاهی گذار به تاریخچه اعتیاد در جهان
2-2-2 تاریخچه مواد مخدر در ایران
2-3 تعریف مواد مخدرو تقسیم آن
2-3-1 تقسیمات مواد مخدر
2-4 اعتیاد

2-4-1 علل گرایش به اعتیاد

2-5 ویژگی های اعتیاد
2-6 سبب شناسي اعتياد

2-7 واكنشهاي اجتماعي در برابر اعتياد

2-8 نظريه‌هاي مورد استفاده در امر پيشگيري
2-8-1 نظريه بي‌هنجاري
2-8-2 نظريه انزواطلبي مرتون
2-8-3 نظريه برچسب زني
2-8-4 نظريه انتقال فرهنگي
2-8-5 نظريه تعهد به رسوم، قواعد و تعلق اجتماعي
2-8-6 نظريه كنترل اجتماعي
2-8-7 نظريه الگوي رشد اجتماعي
2-9 آسیب های سوء مصرف مواد مخدر

2-10 عوامل تأثيرگزار در پيشگيري از مواد مخدر

پیشینه پژوهش گرایش به مصرف مواد مخدر
پیشینه داخلی گرایش به مصرف مواد مخدر
پیشینه خارجی گرایش به مصرف مواد مخدر
منابع"