پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ

مدل چابکی شریفی و ژانگ,پرسشنامه چابکی سازمانی,دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی,پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی,پرسشنامه سنجش چابکی سازمانی,پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ,دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ,پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ 1999

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود 1999


مشخصات فایل
تعداد صفحات4حجم13/448 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
(1999) استفاده شده است. ابزار مذکور شامل 15سوال مي‌باشد. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تایید و پایایی ان با استفاده از آلفای کرونباخ 81/ برآورد شد.طیف ‌این پرسشنامه 5 گزینه ای لیکرت میباشد.


پرسشنامه چابکی سازمانی
دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی
پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی
پرسشنامه سنجش چابکی سازمانی
پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ
دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ
پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ 1999


"