عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی

پيامدهاي تعهد سازماني,مدل های تعهد سازمانی,نظریه های تعهد سازمانی,تعهد سازمانی و تعاریف آن,تعریف مفهومی تعهد سازمانی,تعریف عملیاتی تعهد سازمانی,تحقیق کامل در مورد تعهد سازمانی,عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی

هدف از این تحقیق عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی بررسی می شوند


مشخصات فایل
تعداد صفحات49
حجم268/957 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

به طور کلی بین تعهد قوی و ضعیف ، سطح متوسط مطرح است . افرادی که تعهد متوسط دارند دارای تجربه زیادی هستند اما شناخت کلی نسبت به سازمان نداشته و چندان درگیر نیستند آلپورت در پژوهش های خود به درگیری جزیی افراد در امور سازمانی اشاره کرده است. کیفیت بین سطوح تعهد و نتایج و پیامدهای آن بر کارمندان و سازمان به ترتیب در جدول زیر آمده است. (ساروقی ، 1375)

در واقع سطوح پایین تعهد نه برای فرد مطلوب است نه برای سازمان . در این حالت مزایای حاصل از استمرار خدمت کارکنان از دست می رود و سازمان ناچار به تحمل نیروی کار غیروفادار و ناشایست است. در خصوص سطوح سازمانی متوسط تعهد می توان گفت به طور کلی مزایای آن از معایبش بیشتر است. در این حالت نیروی کار ثابت تر و راضی تر است ، افراد قادرند خود را با موازین رفتاری تطبیق دهند. تحت شرایطی رابطه بین نیازهای افراد و انتظارات سازمان در تعادل است هر چند این افراد با سرعتی که برای افراد کاملاً متعهد ذکر شد در مشاغل خود پیشرفت نمی کنند اما در مقابل سازمان از نتایج منفی ناشی از سطوح با ایجاد تعهد در امان می ماند. (استرون، 1377)


در سطوح بالای تعهد می توان گفت پیامدهای منفی آن از نتایج مثبت بیشتر نیست. افراد ممکن است به سرعت در شغل خود پیشرفت کنند و میزان تولید را افزایش دهند اما آنها مجبور به تحمل محدودیتهایی در زندگی شخصی ، خانوادگی و اجتماعی هستند . در چنین شرایطی سازمان ممکن است به هیچ وجه برای افراد رضایت بخش نباشد. بنابراین ممکن است سازمان انعطاف پذیری خود را از دست بدهد و بار خود را بر دوش افراد متعصب تحمیل کند و به انواع رفتارهای غیر قانونی و غیر اخلاقی دست بزند. به طور خلاصه به نظر می رسد رابطه خطی بین تعهد و نتایج مطلوب وجود نداشته باشد بلکه یک منحنی U معکوس با یک نقطه اوج در وسط منحنی این رابطه را بهتر نشان دهد و نیارهای افراد و انتظارات سازمانی در سطح متوسط تعهد تعادل دارد. (صمد ، 2005) در یک مطالعه مودی و پورتر. پیامدهای مطلوب و نامطلوب ناشی از وجود تعهد سازمانی در سطح تجزیه و تحلیل (فرد ، گروه کاری ، سازمان ) مطرح شده اند.

فهرست مطالب
تعریف نظری و مفهومی تعهد سازمانی
تعریف عملیاتی تعهد سازمانی
تعهد سازمانی 3
1-3-2-تعاریف تعهد 3
2-3-2-انواع تعهد 4
3-3-2-تعهد سازمانی و تعاریف آن 4
4-3-2-نظریه های تعهد سازمانی 7
1-4-3-2 مدل آلن و می یر 7
2-4-3-2 مدل ماتیو و زا جاک 9
شكل 9-2 عوامل ضروري ، عوامل همبسته و پيامدهاي تعهد سازماني (ماتيووزاجاك،1990 :174 ) 9
عوامل ضروری ومؤثر برای ایجاد تعهد در پنج دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از: 10
3-4-3-2 مدل مودی وهمکاران 10
شکل10-2 عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی (مودی، پورتر استیرز،1982: 253) 11
4-4-3-2 مطالعه پورتر، استیرز(1974) 11
-2 )عواملي كه موجب تعهد اوليه مي شوند 12
5-3-2- عوامل موثر بر انواع تعهد 13
2-5-3-2 تعهد مستمر 15
3-5-3-2 تعهد هنجاری یا تکلیفی 16
6-3-2 اهمیت تعهد 16
7-3-2 نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی 17
جدول (2-2) نتایج و پیامدهای احتمالی سطوح مختلف تعهد سازمانی اثر گذار بر کارمندان 17
(منبع ، حسینی کاشانی، 1385) 19
9-3-2 تعهد سازمانی معلمان 19
مبانی پژوهشی 21
منابع 28


"