پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره جسمانی

فصل دوم پایان نامه خودپنداره جسمانی,مبانی نظری خودپنداره جسمانی,پیشینه تحقیق خودپنداره جسمانی,پیشینه داخلی خودپنداره جسمانی,پیشینه خارجی خودپنداره جسمانی,پیشینه پژوهش خودپنداره جسمانی,پیشینه نظری خودپنداره جسمانی,ادبیات نظری خودپنداره جسمانی,چارچوب نظری خودپنداره جسمانی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره جسمانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره جسمانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات65حجم136/329 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری خودپنداره جسمانی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.


شاولسون و همکاران (1976) نیز خودپنداره جسمانی را به عنوان ادراک فرد از خود که از طریق تجربه و تفسیر او از محیطش در ارتباط با بدنش شکل می گیرد، تعریف نموده اند (61). همچنان که تغییرات بدنی اتفاق می افتند، خودپنداره جسمانی نیز تغییر می یابد. زمانی که تغییرات بدنی کم و ناچیز باشد، همانند اوایل بزرگسالی، حس خودپنداره جسمانی نیز تغییر ناچیزی دارد. در هنگام بلوغ، افراد متوجه تغییراتی می شوند که به سرعت اتفاق می افتد و خودپنداره جسمانی نیز از حالت خودپنداره کودکی به خودپنداره بزرگسالی تغییر می یابد.


در این هنگام نوجوانان با شرکت موفقیت آمیز در فعالیت های بدنی، موجب رشد و پرورش خودپنداره جسمانی مثبت می گردند. به همین ترتیب فردی که به کهنسالی روی می آورد به دلیل سازگاری با تغییرات به-وجود آمده با جریان پیری، خودپنداره جسمانی اش تغییر می-یابد. مثلا فرد ممکن است با بی میلی درباره خودش فکر کند و خود را پیر و غیرجذاب ببیند و یا اینکه احساس کند قابلیت ها و توانایی های عضلانی اش کاهش یافته است. بنابراین با روند افزایش سن، رضایت مندی نسبت به توانایی های بدنی کاهش یافته و افراد مسن احساس فعال بودن کمتری دارند (50).


فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره جسمانی

-1 مقدمه 11
2-2-1 مفهوم خود 11
2-2-2 خودپنداره 11
2-2-3 مدل های ساختاری خودپنداره 14
2-2-4 تقسیم بندی خودپنداره 15
2-2-5 خودپنداره جسمانی 16
2-2-6 ابزارهای چندگانه خودپنداره 17
2-2-7 عوامل موثر بر خودپنداره جسمانی 19
2-2-7-1 بالیدگی و خودپنداره جسمانی 19
2-2-7-2 فعالیت بدنی و خودپنداره جسمانی 24
2-2-7-2-1 مدل های تاثیر فعالیت بدنی بر خودپنداره جسمانی 26
2-2-7-3 شاخص توده بدنی و خودپنداره جسمانی 31
2-2-7-4 وضعیت اجتماعی- اقتصادی و خودپنداره جسمانی 31
2-3 پیشینه تحقیقی 33
2-3-1 تحقیقات مربوط به رابطه فعالیت بدنی و خودپنداره جسمانی 33
2-3-2 تحقیقات مربوط به بالیدگی و خودپنداره جسمانی 39
2-3-3 جمع بندی 42

پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"