بررسی ظاهر عمومی و رفتاری فرد مضطرب

علائم اضطراب,تحقیق در مورد اضطراب,توصیف بیماران مضطرب,ظاهر عمومی فرد مضطرب,ظاهر رفتاری فرد مضطرب,الگوي سه نظامي از اضطراب

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی ظاهر عمومی و رفتاری فرد مضطرب آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این تحقیق می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات40حجم93/392 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این تحقیق می باشد.


فرد دچار اضطراب، رفتار و ظاهري پر تنش؛ مضطرب و نگران دارد. افزايش تنش ماهيچه اي در حالت سيماي وي و وضع قامت و اندامها و در ناتواني وي در ايجاد تمدد ماهيچه اي و آرامش نمايان است. در طول مصاحبه به طور مشخصي در لبه صندلي مي نشيند و با هر صداي ناگهاني از جاي مي پرد. وقتي تنش ماهيچه اي شديد باشد لرزش دستها، زانوها و ساير قسمتهاي بدن قابل توّجه است. شكاف چشمها وسيع و مردمكها متسع است، دهان به خشكي مي گرايد و از اين رو بيمار لبهايش را ليس مي زند و زبانش را مرطوب مي كند (به نقل از خاکسار، 1387).


توصيف بيماران مضطرب

1- اغلب دچار تپش قلب مي شوم؛
2- موضوعات جزئي مرا عصبي و بر انگيخته مي كند؛
3- اغلب به طور ناگهاني و بدون دليل قابل توّجهي دچار ترس مي شوم؛
4- به طور مستمر نگرانم و همين امر مرا از پاي مي اندازد؛
5- اغلب دچار حالات خستگي و از پا افتادگي كامل مي شوم؛
6- هميشه براي من تصميم گيري مشكل است؛
7- به نظر مي رسد هميشه از چيزي مي ترسم؛
8- هميشه احساس عصبانيت و بر آشفتگي مي كنم؛
9- احساس مي كنم اغلب اوقات نمي توانم از پس مشكلاتم برآيم؛
10- به طور مستمر تحت فشارم (ساراسون ،1371 : 360)


در كل مي توان علايم اضطراب را به چهار گروه شناختي، عاطفي، رفتاري و فيزيولوژيكي تقسيم كرد. اين عناصر چهارگانه از همديگر مستقل نيستند، بلكه عملكرد آنان با كل ارگانيزم هماهنگ است. عملكرد اصلي اين علايم به وجود آوردن پاسخهاي انطباقي در موقعيتهاي خطر زاست.

فهرست مطالب

2-6-اضطراب 3
شكل 2-1: مدل سه نظامي اضطراب 5
2-6-1-ظاهر عمومي و رفتاری فرد مضطرب 5
2-6-2-علائم اضطراب 5
2-6-3-توصيف بيماران مضطرب 6
2-7-مبانی رابطه بین متغیرها 7
2-8- پیشینه تحقیقات 15
2-8-1-تحقیقات داخلی 15
2-8-2- پیشینه تحقیقات خارجی 21
منابع و مآخذ 27"